Åbo svenska församlings konserter och andra musikevenemang

Löfteslandet II - Jericho edition i Henrikskyrkan sön 8.4 kl. 16 i Henrikskyrkan. Flera av församlingens körer medverkar tillsammans med ett band. Sångspelet är skrivet av Frank Berger. Fritt inträde. Programblad 10 € till förmån för insamlingen Gemensamt Ansvar.

Körkonsert lör 5.5 kl. 16 i Domkyrkan. Vox Immanuel-kören från Stockholm, dir. Kristina Åkesson. Fritt inträde. Programblad 10 € till förmån för insamlingen Gemensamt Ansvar.

Musikandakt  sön 6.5 kl. 16 i Kustö kyrka. Fritt inträde. Kyrkkaffe i kantorsgården.

Kören Vox immanuel sjunger i Domkyrkan 5.5.2018 kl. 16.00.
Kören Vox immanuel sjunger i Domkyrkan 5.5.2018 kl. 16.00.
tf. kantor
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO