Åbo svenska församlings konserter och andra musikevenemang

Sön 16.9.2018 kl. 18 Konsert ”Gregorianik möter folkmusik” med Marianne Maans och Sofia Lindroos i Domkyrkan. Fritt inträde. Programblad 10€/st till förmån för Finska Missionssällskapets utjämningskampanj.

Tis 25.9.2018 kl. 19 Orgelkonsert för konfirmander och andra intresserade i Domkyrkan. Tuuli Lempa, orgel. Fritt inträde.

Lör 13.10.2018 kl. 19 Svenska Frimurarkören i Finland, dir. Gunnar Döragrip och Harry Dahlström i Domkyrkan. Fritt inträde. Programblad 10 € till förmån för Åbo svenska församlings diakoniarbete.

Lör 8.12.2018 kl. 16 Barnens vackraste julsångerna i Henrikskyrkan. Kollekt till förmån för Finska Missionssällskapets arbete.

Lör 22.12.2018 kl. 19 De Vackraste Julsångerna i Domkyrkan. Kollekt till förmån för Finska Missionssällskapets arbete.

Tis 25.12.2018 kl. 23 Julmusik i Domkyrkan. Fritt inträde.

Sön 6.1.2019 De Vackraste Julsångerna efter högmässan i S:t Marie prästgård  

kantor
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO

Åbo Svenska Kyrkokör