Högsta beslutande makt hos gemensamma kyrkofullmäktige

I en kyrklig samfällighet är det gemensamma kyrkofullmäktige som har den högsta beslutande makten. Gemensamma kyrkofullmäktige väljs genom församlingsval bland medlemmarna i församlingarna.

I Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet hör 51 förtroendevalda till gemensamma kyrkofullmäktige. De har valts i församlingsvalet och är för sin kristna övertygelse kända konfirmerade medlem av församlingen som har fyllt 18 år senast den första valdagen.

Till medlem i kyrkofullmäktige kan man inte välja en tjänsteinnehavare i församlingen eller en person som är anställd av församlingen i huvudsyssla. Fullmäktigemedlemmarnas mandatperiod är fyra år, alltså till följande församlingsval.

Kyrkofullmäktige fattar bl.a. beslut om kyrkans och församlingens egendom, byggande av byggnader som församlingen behöver, grundande och utvidgande av begravningsplats, bestämmande av avgifter för gravplatser, inrättande och indragande av församlingarnas tjänster, fastställande av budget, övervakning av församlingens egendom, förvaltning och skötsel samt alla beslut som kräver kvalificerad majoritet eller skall underställas.

Nuvarande kyrkofullmäktige har valts får åren 2015–2018.

Förtroendevalda i gemensamma kyrkofullmäktige åren 2015 - 2018

Henriksförsamlingen

 • Inkeri Huiskala (Partiontyön Ystävät)
 • Mikko Knuuti (Partiotyön Ystävät)
 • Juha Nappu (Partiotyön Ystävät)
 • Hilkka Luojola (Partiotyön Ystävät)
 • Matti Jarvansalo (Srk-sitoutuneet)

Åbo domkyrkoförsamling

 • Harri Raitis (Partiontyön Ystävät)
 • Anni Puhakka (Kok&sit.)
 • Helmi-Riitta Toivari (Partiontyön Ystävät)
 • Johannes Koskenniemi (Kok&sit.)
 • Laura Pirilä (Partiontyön Ystävät)

S:t Karins församling

 • Aila Laitinen (Kok&sit.)
 • Anniina Rantala (Partiotyön Ystävät)
 • Ari Malmi (Yhteinen Kirkkomme)
 • Irja Gustafsson (SDP&sit.)
 • Merja Ainasoja (Kok&sit.)
 • Tytti Kankaristo (Partiotyön Ystävät)

Katarinaförsamlingen

 • Ari Rantanen (SDP&sit.)
 • Anni Maria Laato (Kok&sit.)
 • Eija Koskivaara (Partiotyön Ystävät)
 • Mika Maaskola (SDP&sit.)
 • Riitta Siivonen (Kok&sit.)
 • Tiina Stauffer (Partiotyön Ystävät)

Martinsförsamlingen

 • Sakari Itähaarla (Kok&sit.)
 • Heikki Muurinen (Yhteinen kirkkomme)
 • Essi Tarvainen (Partiontyön Ystävät)
 • Niko Aaltonen (Kok&sit.)
 • Anna-Liisa Kiviö (Yhteinen kirkkomme)
 • Kirsti Grönberg (Partiontyön Ystävät)

Mikaelsförsamlingen

 • Ulla-Maija Vierimaa (Kok&sit.)
 • Anna Lintunen (Yhteinen kirkkomme)
 • Hanna Suomela (Partiontyön Ystävät)
 • Raili Pajula (SDP&sit.)
 • Aila Harjanne (Kok&sit.)
 • Matti Pennanen (Yhteinen Kirkkomme)

Åbo svenska församling

 • Siv Sandberg (Liv och gemenskap i församlingen)
 • Göran Wikstedt (Liv och gemenskap i församlingen)
 • Susanne Björkman (Församlingen nära dig)
 • Lisa Molander (Församlingen närä dig)

Pikis församling

 • Harri Lukander (Partiontyön Ystävät)
 • Kirsi Huoponen (Yhteinen Kirkkomme)
 • Mirjo Kanervavuori (Partiontyön Ystävät)

 

S:t Marie församling

 • Henna Jagt (Partiotyön Ystävät)
 • Maria Lähdemäki (Partiotyön Ystävät)
 • Eevi Raunio (Yhteinen Kirkkomme)
 • Pentti Korhonen (Kok&sit.)
 • Pirjo Ranti (Kok&sit.)
 • Tamara Teros-Jaakkola (Kok&sit.)
 • Jorma Hellstén (SDP&sit.)
 • Merja Nurmio (SDP&sit.)

Patis församling

 • Jenni Haaki (Paattisten Parhaaksi)
 • Marika Lahti (Paattisten Parhaaksi)