I väntans tider - föräldraförberedelsekurs

 

18.9 Graviditeten

25.9 Förlossningen- doula

2.10 Tiden efter förlossningen

9.10 Parrelationen

16.10 Dopet-namngivningen

+ slutträff efter födseln i november-januari

 

För dig som skall bli förälder och vill diskutera kring födseln och tiden efter födseln. Vi träffas i Folkhälsans hus, Henriksgatan 9, Åbo. Vi träffas kl.18-20.00. På varje träff bjuds det på té och smörgås.

Förberedelsekursen lämpar sig bäst för dig/er som har beräknad tid för födsel i november 2018/januari 2019. Kursen ordnas av Folkhälsan och Åbo svenska församling. Kursen är gratis. Välkommen med!

Vid frågor kontakta Maria Wikstedt, 040 3417 463.

Anmälningar 1.7-11.9 via länken: http://www.folkhalsan.fi/kurser/kurser/i-vantans-tider--foraldraforberedelsekurs/

En mans fingrar som rör en babys fingrar