Gemenskap och besök

Om du känner dig ensam och skulle vilja hitta en gemenskap är församlingens grupper för vuxna och seniorer kanske för dig.

Församlingens diakoniarbetare hjälper dig gärna hitta rätt grupp. Vi kan också träffas för att tillsammans fundera på vad du söker. Kontakta oss på diakonikansliet:

 

Carita Eklund för dig som bor öster om Aura å, domkyrkosidan av staden, torsdagar kl. 9-11 tel. 040-3417460 och för dig som bor väster om Aura å, på samma sida som salutorget, tisdagar kl. 9-11 tel. 040-3417460

Sommartid dejourerar vi vid telefonen endast tisdag förmiddagar kl. 9-11.

Två personer som omfamnar varandra i en kram
Vårt sociala nätverk ger oss stöd och glädje
diakoniassistent
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO

anträffbar ti-to

tf. ledande diakonitjänsteinnehavare, diakonissa
Åbo svenska församling
040 341 7460 (mottagning)
Auragatan 18
20100 ÅBO

Telefontid för dig som bor väster om Aura ån - tisdagar kl. 9-11 och för dig som bor öster om Aura ån - torsdagar kl. 9-11. Telefontid under sommaren (juni-augusti) tisdagar kl. 9.11.

tf. församlingspastor och diakon
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO