Skriban 2018 (för ungdomar födda 2003)

Skriftskolan inleds med en festlig högmässa söndagen den 4.2 kl 12.00 (1001-1002) eller söndagen den 27.5 kl 12.00 (1003-1004) i Åbo domkyrka. Alla nya kon-firmander, föräldrar, syskon, faddrar samt mor- och farföräldrar är välkomna till gudstjänsten! Efter högmässan bjuder vi på kyrkkaffe och håller en kombinerad föräldra- och konfirmanträff där informerar vi om skriftskolan.

Skriftskolan är en resa i den kristna tron. En resa som inte går härifrån och dit utan utifrån och in.

kyrkoherde
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO

skriftskolan

tf. ungdomsarbetsledare
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO