Skriban 2018 (för ungdomar födda 2003)

Skriftskolan inleds med en festlig högmässa söndagen den 4.2 kl 12.00 (1001-1002) eller söndagen den 27.5 kl 12.00 (1003-1004) i Åbo domkyrka. Alla nya kon-firmander, föräldrar, syskon, faddrar samt mor- och farföräldrar är välkomna till gudstjänsten! Efter högmässan bjuder vi på kyrkkaffe och håller en kombinerad föräldra- och konfirmanträff där informerar vi om skriftskolan.

Skriftskolan är en resa i den kristna tron. En resa som inte går härifrån och dit utan utifrån och in.

Orgelkonsert för konfirmander och andra intresserade i domkyrkan 6.3 kl. 19.00-19.30.
Orgelkonsert för konfirmander och andra intresserade i domkyrkan 6.3 kl. 19.00-19.30.
kyrkoherde
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO

skriftskolan

tf. ungdomsarbetsledare
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO