Dags- och sportlovsläger 1001 & 1002

Datum, tid och plats

Börjar: lördag den 17 februari klockan 10.00
Slutar: fredagen den 23 februari klockan 12.30

Plats: lördag 17- söndag 18: Aurelia, Auragatan 18
söndag 18 - fredag 23: Senaps lägergård, Kakskerta 

Ledare

Kyrkoherde Mia Bäck (lägerchef)
Ungdomsarbetsledare Laura Kota-aho
Församlingspastor Maria Wikstedt
Lägerarbetare NN

Hjälpledare

Fredrika Brunou
Alexandra Eriksson
Martin Hagelstam
Ben Jokinen
Jessika Peltola
Matilda Rosling
Elina Saarela

Lägerbrev

Vi har skickat ett brev med information till alla konfirmander. Du kan läsa brevet här. Regler och säkerhetsblankett kan du ladda ner härifrån.

Festhögmässa med info

Skriban inleds med en festhögmässa med efterföljande infotillfälle (skilt för föräldrar och konfirmander) söndagen 4.2.2018 kl 12 i Åbo domkyrka.

Konfirmationsövning och konfirmationsdatum

Vi övar inför konfirmationen lördagen den 1.9.2018 kl 13-15 i Domkyrkan. Konfirmationen äger rum söndagen den 2.9.2017 kl 12.00 i Åbo domkyrka. Konfirmationen räcker ca 1h 40 min.

Hjälpisarna väntar på sportlovskonfirmanderna 2015.
Senaps lägergård.
kyrkoherde
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO

skriftskolan

tf. ungdomsarbetsledare
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO