Juniläger 1003

Datum, tid och plats

Börjar: söndagen den 3 juni klockan 10.00 i Aurelia
Slutar: lördagen den 9 juni klockan 12.30

Plats: Pyölinranta lägergård i Pikis

Ledare

Kyrkoherde Mia Bäck (lägerchef)
Ungdomsarbetsledare Laura Kota-aho
Ungdomsarbetsledare Annika Niemelä
Lägerarbetare Melker Engblom

Hjälpledare

Johanna Manelius
Sebastian Peltola
Anton Nyberg
Ida Laukkanen
Nadja Westerholm
Ellen Westberg
Ira Östman
Amanda Nygren
Johanna Bergelin
Annmarie Myllylä

Lägerbrev

Vi har skickat ett brev med information till alla konfirmander. Du kan läsa brevet här. Regler och säkerhetsblankett kan du ladda ner härifrån.

Festhögmässa med info

Skriban inleds med en festhögmässa med efterföljande infotillfälle (skilt för föräldrar och konfirman-der) söndagen 27.5.2018 kl 12 i Åbo domkyrka.

Konfirmationsövning och konfirmationsdatum

Vi övar inför konfirmationen lördagen den 12.1.2019 kl 13-15 i Domkyrkan. Konfirmationen äger rum söndagen den 13.1.2019 kl 12.00 i Åbo domkyrka. Konfirmationen räcker ca 1h 40 min.

Fyra konfirmander som ler mot kameran.
På lägret lär du känna nya kompisar.
En vacker strand med ett glittrande blått hav.
Våra lägergårdar är på natursköna platser.
kyrkoherde
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO

skriftskolan

ungdomsarbetsledare
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO
tf. ungdomsarbetsledare
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO