Utvärdering av skriftskolan 2018

Här kan du berätta för oss hur du har upplevt din skriba och vår resa i den kristna tron. Klicka på länken till ditt läger så kommer du till utvärderingsblanketten.

1001 & 1002
1003
1004

Konfirmationståg med albaklädda konfirmander
Snart är det dags för din konfirmation! Vad tyckte du om skribaäventyret?