Tystnadens dag 27.10.2018

Domkyrkan är reserverad för gemensam tystnad kl. 9-19. Vi hoppas att de deltagare som anmält sig kan delta hela dagen. Mässan i Taizé-stil kl 9 på svenska och kvällsmässan kl. 18 på finska är öppna för alla som vill delta.
Frukost, lunch och eftermiddagskaffe serveras på sakristians vind.
Tystnadens dag är en retreat då vi respekterar tystnaden och talar om endast det nödvändiga. De ledda meditationerna och tidebönerna hjälper oss att koncentrera oss på att vara närvarande. Bönen behöver inte ens ord. "Tala Herre, din tjänare hör" uttrycker en meditativ hållning.