kantor
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO

Åbo Svenska Kyrkokör


tf. kantor
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO
tf. barnkörsledare
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO

i tjänst huvudsakligen tisdag-torsdag