flyktingkoordinator, församlingspastor
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO
kyrkoherde
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO

skriftskolan


tf. församlingspastor och diakon
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO

kaplan
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO

diakoni och hjälp.


församlingspastor
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 Åbo 

Barn, familjer och mission.