Malena Björkgren
församlingspastor
Åbo svenska församling

Präst
tjänstledig


Mia Bäck

Mia Bäck
kyrkoherde
Åbo svenska församling

Präst

040 341 7466
Auragatan 18, 20100 Åbo
SkriftskolanPär Lidén
tf. församlingspastor
Åbo svenska församling

Präst

0400 290 554
Auragatan 18, 20100 Åbo
arbetar på deltid under tiden 1.1-19.3.2018Johan Mullo
kaplan
Åbo svenska församling

Präst

040 341 7465
Auragatan 18, 20100 ÅBO
Diakoni och hjälp.Maria Wikstedt
församlingspastor
Åbo svenska församling

Präst

040 341 7461
Barn, familjer, ungdomar och invandrare.