Malena Björkgren
församlingspastor
Åbo svenska församling

Präst
tjänstledig


Mia Bäck

Mia Bäck
tf. kyrkoherde o. fakultetskaplan
Åbo svenska församling

Präst

040 341 7466
Auragatan 18, 20100 Åbo
SkriftskolanJohan Mullo
kaplan
Åbo svenska församling

Präst

040 341 7465
Auragatan 18, 20100 ÅBO
Diakoni och hjälp.Maria Wikstedt
församlingspastor
Åbo svenska församling

Präst

040 341 7461
Barn, familjer, ungdomar och invandrare.Björn Öhman

Björn Öhman
församlingspastor
Åbo svenska församling

Präst
semester t.o.m 30.11.2017 pension fr.o.m 1.12.2017