församlingspastor
Åbo svenska församling

tjänstledig

kyrkoherde
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 Åbo

Skriftskolan


tf. församlingspastor
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 Åbo

arbetar på deltid


kaplan
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO

Diakoni och hjälp.


församlingspastor
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 Åbo 

Barn, familjer, ungdomar och invandrare.