Annika Niemelä

Annika Niemelä
ungdomsarbetsledare
Åbo svenska församling

Barn, Familjer

040 341 7469
Auragatan 18, 20100 Åbo