Församlingsrådet i Åbo svenska församling 22.11.2016. På nedersta raden från vänster Sofia Liljeström (medlem) och Sofia Sjö (suppleant). Sittande från vänster Mia Bäck (tf. kyrkoherde och församlingsrådets ordförande), Anna Edgren (medlem), Margó Storm (viceordförande), Gunveig Jörkell (suppleant) och Åsa Gustafsson (medlem). Stående längst bak från vänster Tove Peltoniemi (församlingssekreterare och inkallad sekreterare i församlingsrådet), Lars-Runar Knuts (medlem), Petra Lindblad (medlem), Lars Nyberg (medlem), Lisa Molander (medlem), Lillemor Wennerström (medlem) och Kristina Airo (suppleant). Fotograf: Frank Berger.

 

 

B E G J K L M N S W

B


Susanne Björkman
medlem i församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktigeE


Anna Edgren
medlem i församlingsrådetMåns Enqvist
medlem i församlingsrådetG


Åsa Gustafsson
medlem i församlingsrådetJ


Anders Järvinen
medlem i församlingsrådetK


Lars-Runar Knuts
medlem i församlingsrådetL


Sofia Liljeström
medlem i församlingsrådetPetra Lindblad
medlem i församlingsrådetM


Lisa Molander
medlem i församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktigeN


Lars Nyberg
medlem i församlingsrådetS


Siv Sandberg
medlem i gemensamma kyrkofullmäktige och kyrkorådetMargó Storm
församlingsrådets vice ordförandeW


Lillemor Wennerström
medlem i församlingsrådetGöran Wikstedt
medlem i gemensamma kyrkofullmäktige