Församlingsrådet i Åbo svenska församling 22.11.2016. På nedersta raden från vänster Sofia Liljeström (medlem) och Sofia Sjö (suppleant). Sittande från vänster Mia Bäck (tf. kyrkoherde och församlingsrådets ordförande), Anna Edgren (medlem), Margó Storm (viceordförande), Gunveig Jörkell (suppleant) och Åsa Gustafsson (medlem). Stående längst bak från vänster Tove Peltoniemi (församlingssekreterare och inkallad sekreterare i församlingsrådet), Lars-Runar Knuts (medlem), Petra Lindblad (medlem), Lars Nyberg (medlem), Lisa Molander (medlem), Lillemor Wennerström (medlem) och Kristina Airo (suppleant). Fotograf: Frank Berger.

 

 

B E G J K L M N S W

B


medlem i församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige

E


G


J


K


L


M


medlem i församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige

N


S


medlem i gemensamma kyrkofullmäktige och kyrkorådet

W