Sankt Henriks ekumeniska konstkapell

Seitskärsgatan 35,  20900  Åbo

Sankt Henriks ekumeniska konstkapell

Sankt Henriks ekumeniska konstkapell på ön Hirvensalo invigdes på pingstdagen den 15 maj 2005. Det ekumeniska kapellet har byggts som ett tecken på det gemensamma kristna hoppet.

Som namnet säger är det ett kapell som i sitt väsen och genom olika konstformer erbjuder berörande och upplyftande upplevelser för besökare. Redan innan byggarbetet inleddes hade Ikhthys-kapellet, ritat av arkitekt Matti Sanaksenaho, fått internationell uppmärksamhet bl.a. på Biennalen i Venedig, världens viktigaste arkitekturutställning. Konstnären Hannu Konola, kapellidéns fader, har skapat de höga glasmålningarna på sidoväggarna vid altaret.

Kapellets bakre del är tänkt som ett konstgalleri med varierande utställningar.

Konstkapellet upprätthålls av stödföreningen Pyhän Henrikin Kappelin Kannatusyhdistys. Kapellet har byggts som ett medborgarprojekt och i finansieringen deltog mer än 300 företag, fonder och privatpersoner. Bland de största givarna finns Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet, undervisningsministeriet och Kyrkostyrelsen. För byggnationen ansvarade en medborgarkommitté med medlemmar ur åtta olika kyrkosamfund.

Öppettider och bokning

Kapellet är öppet för tyst bön och besök från maj till augusti: må-fre kl. 11-16, to kl. 11-18.30 och lö-sö kl. 12-15. Öppettider från september till april: ti-fre kl. 11-15, to kl. 11-18.30 och lö-sö kl. 12-15.

Kapellet som festplats

Kapellet kan bokas för kyrkliga förrättningar genom att kontakta konstkapellet på tfn (02) 265 77 77 eller per e-post på taide.kappeli@gmail.com.

För bröllop är hyran 200 euro, för dop 100 euro och för välsignelse 350 euro. (Obs! priserna är från år 2014 och kan ändras.)

Den som bokar tid för en förrättning sköter själv till att de personer som behövs (präst och kantor) finns på plats. Prästerna i församlingarna i Åbo och S:t Karins sköter förrättningar för sina församlingsmedlemmar enligt församlingens praxis. Kantorn anlitas av den som bokar kapellet. Man kan t.ex. be studerande som studerar kyrkomusik vid konservatoriet i Åbo att ställa upp som kantor.

Administrativt hör konstkapellet inte till Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet. I frågor som gäller konstkapellet kan man kontakta

Kapellets verksamhetsledare Mailis Korhonen
tfn (02) 265 77 77 eller 0440 550 370
taide.kappeli@gmail.com

Kapellets styrelseordförande Hannu Konola
tfn 040 517 6143
hannu.konola@gmail.com

Parkeringsplatser

Kapellet ligger på ön Hirvensalo i Åbo, intill verksamhets- och servicecentret Meri-Karina. Buss nr 54 går till kapellet från centrum av Åbo. Uppgifter om rutter och tidtabeller finns på Åbo stads kollektivtrafiksajt.

Parkering

Läge på kartan