Lilja med i vardagen

Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighets tidskrift som tidigare var känd under namnet Kyrkan och vi genomgick en förnyelse i början av 2016. Den 50-åriga tidskriften bytte såväl utseende som namn. Från början av januari 2016 får hemmen i Åbo och S:t Karins tidskriften Lilja hemburen en gång i månaden. Samtidigt påminner den månatliga tidskriften om att kyrkan finns till och fungerar. Lilja lever strakt i vår tid och lokalt. Artikelteman kommer från stadsbornas vardag i Åbo och S:t Karins.

Månadens ord

 Jesus som gammal?

Jesus levde tills han var några och 30. Vi vet något om hans barndom och om hans rätt korta period i arbetslivet, men hurdan skulle Jesus ha varit som gammal? Det är bäst att vi ställer frågan till honom själv.

Skulle dina predikofärder ha blivit kortare, Jesus från Nasaret, i takt med att det känns allt tyngre att ta apostlahästarna? Och hur skulle ditt religiösa tänkande ha utvecklats? Skulle du på din ålders höst ha kommit ihåg hur du vräkte omkull borden för dem som växlade pengar och säga: "Jag kanske tog i lite väl hårt, men jag är fortfarande av den åsikten att templet är till för bön." Kanske hade dina åsikter jämnat ut sig en aning.

Med åldern blir man allt oftare bjuden på begravningar. Du dog så ung att du inte hann uppleva dina lärjungars och kanske inte heller dina syskons död. Skulle du fortfarande säga: ”Följ mig! Låt de döda begrava sina döda!" Jag skulle gärna höra mer om hur du tröstar sörjande! Kanske du bara skulle gråta tillsammans med dem som gråter.

När man blir äldre börjar åldern också tynga ens egna föräldrar. Du såg att Maria blev äldre och behövde sin förstföddes stöd. Den uppgiften gav du till din lärjunge Johannes vid foten av korset. Skulle du ha knutit kontakter med dina släktingar igen? Till dem sa du en gång: ”Den som gör min himmelske Faders vilja är min bror och syster och mor.”

Du hann inte uppleva ålderdom, men ditt liv var trots det långt nog att visa hur mycket Gud älskar världen och att Gud i dig finns hos varje lidande människa.

Av de unga lär vi oss att gå över gränser och att det är möjligt att tänka annorlunda. Av de unga lär vi oss mod och att konventioner och traditioner inte räcker till som de viktigaste principerna i livet. När vi är gamla skapar vi oss en helhetsbild av hurdant livet har varit och så försöker vi se det med blida och accepterande ögon.

Jesu lärjunge Johannes ska ha levt ett långt liv, han som under den sista måltiden lutade sig mot Jesus. På gamla dar började han upprepa något som han hade berättat många gånger förr. Och tur var det att han aldrig tröttnade på att upprepa det: ”Gud är kärlek. Den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom… Vi ska älska varandra… Den som älskar är född av Gud och känner Gud.”

Päivi Vuorilehto

Har du inte fått Liljan?

Om du har reklamförbud, så får du inte tidningen. Om du bor i Åbo eller St. Karins och vill ha Liljan, mejla då ditt namn och din adress till turku.tiedotus@evl.fi