Henrikskyrkan och församlingscentrum

Peltolavägen 2 , 20720 Åbo
040 341 7610 (vaktmästare)

Henrikskyrkan och församlingscentrum

Henrikskyrkan präglas av den allaktivitetslinje som är en nödvändighet för modern församlingsverksamhet.

Ur den öppna förhallen kan besökaren stiga direkt in i olika rum: församlingssalen, kyrksalen, mötes- och verksamhetsrum, kök och arbetsrum eller gå till nedre våningen. Kyrkan är avsedd att vara så lättillgänglig som möjligt. Byggnaden signalerar att alla är välkomna.

Kyrkans mekaniska orgel med två klaviaturer och 25 stämmor är byggd av Kangasala orgelfabrik Ab år 1981.

Öppettider och bokning

Kyrkan är öppen i samband med verksamhet och evenemang. Rum i byggnaden kan bokas av Henriksförsamlingens församlingssekreterare på nummer 040 341 7299.

Henrikskyrkan som festplats

Kyrksalen i Henrikskyrkan rymmer 450 personer. Dessutom finns det en församlingssal i anknytning till kyrksalen. I församlingssalen kan man ordna minnesstunder eller andra familjefester enligt överenskommelse. Vid långborden finns det sittplats för 76 personer.

Ersättningen för att använda salen är 30 euro för upp till 50 personer och 50 euro för evenemang för mer än 50 personer. Dessutom tillkommer en timpeng på 25 euro / timme. Dopfester är undantagna från denna regel: de är gratis i tre timmars tid.

Parkeringsplatser

Till Henrikskyrkan hör ett parkeringsområde med ett stort antal parkeringsplatser. Man kan också ta sig till kyrkan med kollektivtrafik. Uppgifter om rutter och tidtabeller finns på Åbo stads kollektivtrafiksajt (länken leder till en annan webbplats).

Tillgänglighet

  • Kyrkan är tillgänglig för personer med rörelsehinder.
  • Kyrkan är tillgänglig för blinda.
  • Kyrkan är också försedd med induktionsslinga för personer med nedsatt hörsel.
  • Vid huvudingången finns inga trappsteg.
  • Det finns inga trösklar.
  • Man kan röra sig med hiss mellan våningarna.
Hörselslinga
Parkering
Toalett
Handikapp