Kustö kyrka

Linnanrauniontie 157 , 21620 Kustö
040 341 7177

Kustö kyrka

Kustö har varit en del av en större värld sedan 1300-talet. Biskopsborgen med tillhörande gård i öns östra del hörde till landets administrativa centra på 1300-talet. Under reformationsåren revs borgen, men gården blev underställd Åbo slott och senare ämbetsbostad för befälhavaren för den finländska krigsmakten.

På 1700-talet drabbade stora ofreden också Kustö och liksom det övriga Finland genomgick man tre krig och två ryska ockupationer. Trots det ville Kustöborna bygga en ny kyrka åt sig. Tidens ideologier påverkade skärgårdskyrkan: byggnaden visar tecken på det dekorativt gustavianska, men präglas också av antikens enkelhet och upplysningens förståndsideal.

Kustö kapellförsamling grundades år 1653. Därefter byggde öns bönder en träkyrka på kyrkbacken. Vilken form kyrkan hade vet vi inte, men det är känt att den hade förfallit i slutet av 1700-talet.

Dagens skärgårdskyrka är från år 1792. Kyrkan reparerades i nygotisk stil 1899-1900. Byggnaden restaurerades åren 1973–1974 under ledning av arkitekt Pekka Pitkänen och under Museiverkets överinseende.

Öppettider och bokning

Kyrkan är öppen i samband med evenemang. Man kan boka lokaliteterna genom att kontakta S:t Karins församlings församlingssekreterare på numret 040 341 7312

Kustö kyrka som festplats

Kyrksalen i Kustö kyrka rymmer 150 personer. För familjefester och begravningar kan man höra sig för hos S:t Karins församling om församlingens lokaliteter.

Parkeringsplatser

På gården till Kustö kyrka finns parkeringsplatser. Man kan också ta sig till Kustö kyrka med kollektivtrafik. Uppgifter om rutter och tidtabeller finns på Åbo stads kollektivtrafiksajt (länken leder till en annan webbplats).

Tillgänglighet

  • Tillgänglig för personer med rörelsehinder.
  • Tillgänglig för blinda.
  • Induktionsslinga för personer med nedsatt hörsel.
Parkering
Handikapp