Kärsämäki jordfästningskapell

Vahtovägen 3 , 20360 Åbo
040 341 7541

Kärsämäki jordfästningskapell

På Kärsämäki begravningsplats finns ett jordfästningskapell ritat av arkitekt Heikki Sarainmaa. Kapellet stod färdigt år 1980. På altarväggen finns en trärelief av bildhuggaren Kain Tapper. Verket heter Saattue (Följe). På området finns dessutom ett litet begravningskapell som har byggts i samband med att begravningsplatsen anlades. Kapellet används inte längre för jordfästningar.

Öppettider och bokning

Kapellet är öppet för jordfästningar, stängt söndagar och måndagar. Kapellet rymmer 100 begravningsgäster. Mer information om bokningar kan man få på Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighets gravkontor 040 341 7010.

Parkeringsplatser

Jordfästningskapellets besökare kan parkera på kapellets parkeringsplats. Det är en bit att promenera till jordfästningskapellet från närmaste kollektivtrafikhållplatser. Uppgifter om bussrutter och -tidtabeller finns på Åbo stads kollektivtrafiksajt (länken leder till en annan webbplats).

Tillgänglighet

  • Tillgängligt för personer med rörelsehinder.
  • Tillgänglig för blinda.
Parkering
Handikapp

Lokaler och platser i närheten

Kärsämäki begravningsplats