Patis kyrka

Patisvägen 847 , 20400 Åbo
040 341 7496

Patis kyrka

Patis träkyrka ligger på en sluttning bland åkrar och bebyggelse. Intill kyrkan löper två uråldriga transportleder: söder om kyrkan ligger ån och norr om den ligger vägen från Åbo till inlandet.

Patis i S:t Marie socken nämns i urkunderna redan år 1359. På backen byggdes ett bönerum på 1580-talet. På samma plats restes en ny rödmyllekyrka år 1787. Den nuvarande träkyrkan, som står på en stadig stensockel, invigdes år 1909.

Patis kyrka är en knuttimrad korskyrka i trä. Den byggdes år 1909 efter ritningar av länsarkitekt Helgen Rancken och restaurerades år 1983.

Öppettider och bokning

Patis kyrka är öppen i samband med evenemang och enligt överenskommelse. Man kan boka lokaliteterna genom att kontakta Patis församlings församlingssekreterare på numret 040 341 7351.

Patis kyrka som festplats

Patis kyrka rymmer 360 personer. Dessutom kan man utnyttja lokaliteterna i församlingsgården intill kyrkan för familjefester eller minnesstunder.

I kyrkan finns ett piano, ljudåtergivningsutrustning (mikrofon för tal samt högtalare) och CD-spelare.

Parkeringsplatser

Intill Patis kyrka finns en egen parkeringsplats. Man kan också ta sig till kyrkan med kollektivtrafik. Uppgifter om rutter och tidtabeller finns på Åbo stads kollektivtrafiksajt (länken leder till en annan webbplats).

Tillgänglighet

Rullstolsburna kan ta sig till kyrkan via en rullstolsramp med hjälp av assistent. Närmaste handikapptoalett finns i församlingsgården intill kyrkan.

  • Tillgänglig för personer med rörelsehinder.
  • Induktionsslinga för personer med nedsatt hörsel
Hörselslinga
Parkering
Handikapp