Helga Korsets kapell

Skarppakullavägen 2 , 20720 Åbo
040 341 7037

Helga Korsets kapell

Helga Korsets kapell byggdes åren 1965-67 i södra delen av Åbo begravningsplats i skarven mellan den del av begravningsplatsen som redan var i bruk och en ny del som tillfogades begravningsplatsen. Kapellkomplexet omfattar tre jordfästningskapell i olika storlek. Samtliga används för jordfästningar i samband med både kistbegravning och kremering.

Helga Korsets kapell är byggt i betong i två plan. På övre plan finns det stora och lilla kapellet samt därtill hörande rum. I bottenvåningen finns ett litet mottagningskapell som också kan användas som jordfästningskapell när endast några anhöriga är närvarande. I nedre våningen finns också krematoriet och tekniska utrymmen.

Kapellet har ritats av arkitekt Pekka Pitkänen och invigdes år 1967.

Öppettider och bokning

Helga Korsets kapell är öppet för jordfästningar. Stängt söndag och måndag. Mer information om bokningar kan man få av Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighets gravkontor på numret 040 341 70 10.

Det stora kapellet i övre våningen rymmer 160 begravningsgäster och det lilla 60. Urnan överlämnas till de anhöriga i ett skilt urnkapell.

Jordfästning

I samband med en jordfästning i Helga Korsets kapell kan de anhöriga komma överens om smyckning av kapellet genom att ta kontakt med kundtjänsten vid församlingarnas gravkontor. Om man inte har specifika önskemål om smyckningen finns det i allmänhet orkidéer på altaret i Helga Korsets kapell. Kapellets smyckning kan alltså variera.

Parkeringsplatser

I närheten av Helga Korsets kapell finns parkeringsplatser. Från kollektivtrafikens hållplatser är det en liten promenad till kapellet. Uppgifter om rutter och tidtabeller finns på Åbo stads kollektivtrafiksajt (länken leder till en annan webbplats).

Tillgänglighet

  • Kapellet är tillgängligt för personer med rörelsehinder.
  • Kapellet är tillgängligt för blinda.
  • Kapellet har induktionsslinga för personer med nedsatt hörsel.
Hörselslinga
Parkering
Handikapp