Uppståndelsekapellet

Begravningsplatsvägen 21 , 20720 Åbo
040 341 7530

Uppståndelsekapellet

Uppståndelsekapellet på Åbo begravningsplats är en av Finlands mest kända kyrkobyggnader. Kapellet, som ritades av arkitekten Erik Bryggman, får besök av bl.a. många arkitektgrupper från olika delar av världen.

Byggandet inleddes våren 1939, men vinterkriget avbröt arbetet. De stupades öde och de anhörigas smärta påverkade Bryggman och detaljerna i kapellet. Han ville att kapellet skulle trösta dem som brutits av död och sorg.

Uppståndelsekapellet stod klart inför fortsättningskriget, våren 1941. Det blev internationellt känt och anses vara Nordens vackraste kapell.

Som brukligt i Erik Bryggmans skapelser spelar naturen en viktig roll i Uppståndelsekapellet. Kapellet har ritats så att de anpassar sig till naturen omkring sig. Även interiören pekar på kopplingarna till naturen. Den enhetliga glasväggen i den stora salen gör rummet större: det sträcker sig ut i tallskogen intill. Ljuset som filtreras mellan trädtopparna ger kapellet en from skönhet. Ett antal fina detaljer och en rik symbolik bidrar till stämningen i kapellet. Åbokonstnärerna Jussi Vikainen och Ennu Oka har skapat kapellets sandstensreliefer och övriga skulpturer.

Uppståndelsekapellet har en ypperlig akustik som lämpar sig väl för sång. Kapellets finländska orgel från 1958 har en vacker ton. Orgeln har två klaviaturer, 27 självständiga stämmor och tre transmissioner.

Öppettider och bokning

Uppståndelsekapellet är öppet för jordfästningar och i samband med evenemang. Kapellet är stängt söndagar och måndagar. På grund av kyrkliga förrättningar bör man komma överens om besök i kapellet på förhand med Uppståndelsekapellets vaktmästare genom att ringa numret 040 341 7530.

Till Uppståndelsekapellet hör kapellsalen, en flygelbyggnad med rum för de anhöriga, kontor och bårhus. En öppen portgång skiljer flygelbyggnaden från kapellet.

Jordfästning

I samband med en jordfästning i Uppståndelsekapellet kan de anhöriga komma överens om smyckning av kapellet genom att ta kontakt med kundtjänsten vid församlingarnas gravkontor. Om man inte har specifika önskemål om smyckningen finns det i allmänhet orkidéer på altaret i Uppståndelsekapellet. Kapellets smyckning kan alltså variera.

Parkeringsplatser

I närheten av Uppståndelsekapellet finns parkeringsplatser. Jordfästningskapellet ligger vid Begravningsplatsvägen och är också tillgängligt med kollektivtrafik. Uppgifter om rutter och tidtabeller finns på Åbo stads kollektivtrafiksajt (länken leder till en annan webbplats).

Tillgänglighet

  • Kapellet är tillgängligt för personer med rörelsehinder.
  • Kapellet är tillgängligt för blinda.
  • Kapellet har induktionsslinga för personer med nedsatt hörsel.
Hörselslinga
Parkering
Handikapp