Församlingarnas kyrkböcker hjälper släktforskare

I Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighets centralregister finns kyrkböcker från de församlingar som funnits inom den nuvarande samfällighetens område från och med cirka år 1860. Äldre kyrkböcker förvaras i Åbo landskapsarkiv.

För släktforskning får man information genom att beställa den skriftligt.

I samfälligheten betjänas släktforskare av centralregistret som utfärdar avgiftsbelagda intyg för släktforskning. Släktforskning görs inom ramen för våra personalresurser och därför kan längre fördröjningar ibland uppstå i leveranstiderna. Du kan ringa centralregistret och fråga vad den beräknade leveranstiden är.

Centralregistret har information om följande församlingar:

 • Henriksförsamlingen i Åbo (från och med 1963)
 • Kakskerta församling (införlivades i Martinsförsamlingen i Åbo år 1959)
 • Katarinaförsamlingen i Åbo (från och med 1991)
 • Kustö församling (införlivades i S:t Karins församling år 1954)
 • Martinsförsamlingen i Åbo (från och med 1921)
 • Mikaelsförsamlingen i Åbo (från och med 1921)
 • Patis församling
 • Pikis församling
 • S:t Karins församling
 • S:t Marie församling
 • Åbo domkyrkoförsamling (enda församlingen i Åbo fram till år 1921)
 • Åbo svenska församling (från och med 1921)

Att notera då man lämnar in ansökan om släktutredning

För att släktutredning ska kunna göras behövs tillräcklig information om huvudpersonen, alltså namn (även tidigare namn, om man känner till dem) och födelsedatum, gärna också födelseort.

Ange information om när personen i fråga har flyttat till någon av församlingarna inom Åbo och S:t Karins. Det är också bra att ge namnet på den församling som huvudpersonen har flyttat till.

Om personen inte har flyttat eller man saknar den informationen hjälper det också att hitta rätt uppgifter om man kan ange i vilken församling, by eller stadsdel huvudpersonen har bott. Bara födelseorten är inte alltid den bästa möjliga utgångspunkten, eftersom man under 1900-talet ofta antecknade den så kallade verkliga födelseorten som födelseort, vilket inte nödvändigtvis var den ort där barn och föräldrar var skrivna.

Ange också i vilken omfattning information önskas, alltså hur många generationer framåt eller bakåt man önskar få utrett.

Kostnader för släktforskning

Basavgiften för ett intyg för släktforskning är 45 euro. Om uppdraget föranleder mer än 30 minuters arbete debiteras en tilläggsavgift på 20 euro för varje påbörjad 30-minutersperiod. Intyg som kostar mer än 80 euro skickas mot postförskott.

Mer information och beställningar

Centralregistrets servicepunkt är öppen vardagar må–fre kl. 8–15.45. Telefonbetjäningstiden är kl 9.00 – 15.00 i numret 040 3417229 (betjänar på svenska).

Utprintbar blankett för beställning av släktforskning

Postadress: Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet, centralregistret, PB 922, 20101 Åbo
Besöksadress: Eriksgatan 3, gatuplan
E-post: turku.keskusrekisteri@evl.fi.