Åbo begravningsplats

Begravningsplatsvägen 21 , 20720 Åbo
Kontaktuppgifterna till arbetsledare nedan.

Åbo begravningsplats

Åbo begravningsplats anlades år 1807 efter ritningar gjorda av arkitekt Charles Bassi år 1807. Begravningsplatsen låg då utanför staden. Området omfattade på den tiden 1,5 hektar, men under årens lopp har begravningsplatsen utvidgats till dagens drygt 59 hektar, vilket gör begravningsplatsen till den största av dem som upprätthålls av Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet.

På begravningsplatsen finns två jordfästningskapell. Mitt i området reser sig arkitekt Erik Bryggmans Uppståndelsekapell från år 1941 och år 1967 invigdes arkitekt Pekka Pitkänens Heliga Korsets kapell och krematorium i begravningsplatsens sydöstra hörn.

I hjältegravarna vilar 901 stupade från vinter- och fortsättningskrigen. Hjältegravarna och området kring dem har formgetts av arkitekt Erik Bryggman medan hjältestatyn har skapats av bildhuggaren Jussi Vikainen.

Det finns två minneslundar på begravningsplatsen. Den ena minneslunden har ritats av Pekka Pitkänen och mitt i den finns skulptören Tapio Junnos verk Förklaringen från år 1990. Intill hjältegravarna finns Veteranlunden, som skapades av arkitekt Aarne Ehojoki år 1996. På begravningsplatsen finns flera områden för urnegravar och ett skilt område där avlidnas aska kan strös ut.

Sammanlagt finns det cirka 45 000 gravar på Åbo begravningsplats. På begravningsplatsen finns flera kulturhistoriskt betydelsefulla personers gravar och värdefulla gravmonument och skulpturer av kända skulptörer.

Man kan bekanta sig med Åbo begravningsplats med hjälp av en interaktiv karta. Man kan orientera sig bland 60 hektar av minnen och kulturhistoria med hjälp av kända personers gravar och minnesmärken.

På Åbo begravningsplats finns också egna begravningsplatser för avlidna inom andra samfund. Ortodoxa begravningsplatsen grundades år 1823, katolska begravningsplatsen år 1936 och islamiska begravningsplatsen år 1915. Judiska begravningsplatsen var i bruk åtminstone redan i mitten av 1800-talet.

 

Kontaktuppgifterna till arbetsledare på Åbo begravningsplats

 • Heikki Haapa tfn 040 341 7517
 • Anne Salo tfn 040 341 7518
 • Pekka Vuorio tfn 040 341 7519

Att notera vid hög trafik till begravningsplatsen

Det är trängsel på begravningsplatserna i synnerhet i samband med allhelgona och kring jul. Då är det bra att förbereda sig vid att det är trångt på parkeringsplatserna.  Under julhelgen kan man inte köra in på begravningsplatsen på grund av det stora antalet besökare.

Vid de högtider då många besöker gravarna är antalet ljus i minneslundarna stort. Därför bör man se till att man placerar ljusen tillräckligt långt från varandra. Om ljusen står alltför tätt kan hettan göra att de blossar upp och brinner med en häftig, gemensam låga.

I samband med såväl allhelgona som jul uppstår en hel del bl.a. ljussopor på begravningsplatserna. På begravningsplatserna i Åbo sorteras avfallet. På begravningsplatserna finns det skilda och tydligt markerade sopkärl för brännbart avfall, bioavfall, glas och metall.

Guidade rundturer på Åbo begravningsplats

Bland annat Åbo Turistguider rf ordnar guidade rundturer på Åbo begravningsplats. Guidebokningar för grupper görs via turistinformationssajten Visit Turku, tfn 02 262 7900 eller myynti@visitturku.fi.

Åbo Turistguider gör också temavandringar med förjande teman på Åbo begravningsplats:

 • Idrottare
 • Konst, konstnärer och konstiga människor
 • Kända åbobor
 • Underbara kvinnor i Underjorden
 • Åbosläkter och Akademifolk
 • Öden som berör

Bilar på begravningsplatsen och parkering

Utan specialtillstånd är det förbjudet att köra bil på begravningsplatsen. Under julhelgen rör sig så många besökare på begravningsplatsen att infart till begravningsplatsen hindras.

Parkeringsplatser finns på olika sidor om begravningsplatsen:

 • Vid porten mot Hammarbacken och längs begravningsplatsen på den sidan
 • Vid porten vid Uppståndelsekapellet och i backen upp till kapellet (Begravningsplatsvägen 21)
 • Intill servicecentralen (Skarppakullavägen 10) och öster samt norr om den
 • Vid Heliga Korsets kapell på Skarppakullavägens sida (Skarppakullavägen 2)
 • Vid Minneslundens port och i slutet av Omvägsgränden som löper parallellt med Nylandsvägen från parkeringsplatsen vid Minneslundens port
 • Vid Gamla begravningsplatsens port vid Nylandsvägen

Tyvärr är en bil inte trygg för tjuvar ens på parkeringsplatsen vid en begravningsplats, så man ska inte lämna värdeföremål i bilen när man besöker begravningsplatsen eller deltar i en jordfästning. Kyrkliga samfälligheten ansvarar inte för egendom som har lämnats i bilarna.

Uppståndelsekapellet i navigator: Uppståndelsekapellet, Begravningsplatsvägen 21, Åbo (på finska: Ylösnousemuskappeli, Hautausmaantie 21, Turku)

Heliga Korsets kapell (stora kapellet, lilla kapellet och nedre kapellet samt krematoriet) i navigator: Skarppakullavägen 2, Åbo (på finska: Skarppakullantie 2, Turku)

Butik
Parkering
Svår att nå med rullstol
Toalett
Handikapp

Lokaler och platser i närheten

Helga Korsets kapell

Uppståndelsekapellet