Kärsämäki begravningsplats

Vahtovägen 3 , 20360 Åbo
Arbetsledare tfn 040 341 7540

Kärsämäki begravningsplats

Begravningsplatsen grundades år 1913 på mark som hade hört till Kärsämäki gård och tillhörde i tiden S:t Marie församling. Begravningsplatsen var till en början bara 1,5 hektar stor, men idag är dess areal 8,9 hektar.

På Kärsämäki begravningsplats finns sedan år 1980 ett jordfästningskapell ritat av arkitekt Heikki Sarainmaa. På jordfästningskapellets altarvägg finns träreliefen Saattue (Följe) av bildhuggaren Kain Tapper. På området finns dessutom ett litet begravningskapell som har byggts i samband med att begravningsplatsen anlades. Kapellet används inte längre för jordfästningar.

På Kärsämäki begravningsplats finns också en minneslund som har ritats av Heikki Sarainmaa.

I samband med Kärsämäki begravningsplats finns också en begravningsplats för konfessionslösa.

Parkering
Toalett
Handikapp

Lokaler och platser i närheten

Kärsämäki jordfästningskapell