Kakskerta begravningsplats

Kakskerta kyrkoväg 110 , 20960 Åbo
Arbetsledare tfn 040 341 7520

Kakskerta begravningsplats

Kakskerta begravningsplats ligger på ön Kakskerta intill Kakskerta kyrka. Stenkyrkan stod färdig år 1769 och byggdes som kyrka för Kakskerta och Satava bönehus.

På Kakskerta begravningsplats har begravningar skett från och med 1700-talet. Idag är arealen en hektar. Antalet gravar är cirka 550, av vilka 17 är hjältegravar.

I begravningsplatsens södra del finns ett neoklassicistiskt begravningskapell som arvingarna efter Gabriel von Bonsdorff till Brinkhalls gård lät bygga år 1831.

Klockstapeln byggdes år 1824 efter ritningar av arkitekt A.W. Arppe.

Parkering
Toalett
Handikapp

Lokaler och platser i närheten

Kakskerta kyrka