S:t Marie kyrkogård

Magnus Tavasts gata 2 , 20380 Åbo
Arbetsledare tfn 040 341 7540

S:t Marie kyrkogård

S:t Marie kyrka, ibland även Räntämäki kyrka, byggdes åren 1440-1470. Redan innan stenkyrkan byggdes torde det har funnits en kyrka i trä och en begravningsplats på platsen. S:t Marie införlivades i Åbo år 1944.

Kyrkogården är omgiven av en stenmur som är närmare tvåhundra år gammal. Murens gula portar i empirestil är från 1803 och ritades av den italienskfödde arkitekten Charles Bassi.

År 1804 upphörde begravning i kyrkan i S:t Marie. Den nuvarande begravningsplatsen runt kyrkan är en halv hektar stor. Det finns cirka 220 gamla släktgravar på kyrkogården. Nya urngravar kan skapas i den urnelund som har inrättats i det nordöstra hörnet av kyrkogården samt i den minneslund som har ritats av arkitekt Heikki Sarainmaa.

Toaletterna på S:t Marie kyrkogård finns i nedre våningen i trähuset öster om begravningsplatsen (obs! trappsteg).

Det finns en broschyr (på finska) om S:t Marie kyrkogård på 36 sidor som presenterar kyrkan och de gamla gravmonumenten på begravningsplatsen. Häftet är rikligt illustrerat och ger intressant information om lokalhistoria och de framstående personer som har fått sitt sista vilorum i S:t Marie. Broschyren är tillgänglig bl.a. i S:t Marie kyrka.

Parkering
Toalett
Handikapp

Lokaler och platser i närheten

S:t Marie kyrka