S:t Marie begravningsplats

S:t Marie centrala begravningsplats

Gamla Tammerforsvägen 120 , 20380 Åbo
Arbetsledare tfn 040 341 7540

S:t Marie begravningsplats

S:t Marie begravningsplats ligger vid en kort sidoväg intill Gamla Tammerforsvägen. Begravningsplatsen är omgärdad av en stenmur och invigdes år 1890.

Den lilla begravningsplatsen omfattar ett område på knappt en halv hektar och har inte plats för nya gravar. Begravningar på S:t Marie begravningsplats sker numera endast i gamla släktgravar eller i gravar som har återbördats till församlingen. Antalet gravar är cirka 870.

På begravningsplatsen finns ett litet jordfästningskapell från år 1892.

Parkering
Toalett
Handikapp

Lokaler och platser i närheten

S:t Marie kapell