Pikis begravningsplats

Hadvalantie 5 , 21500 Pikis
Arbetsledare tfn 040 341 7545

Pikis begravningsplats

Pikis gamla begravningsplats ligger kring Pikis stenkyrka, som stod färdig år 1755 och är tillägnad helige Nikolaus.

Pikis blev uppenbarligen en kyrksocken redan på 1100-1200-talet. Under seklens lopp har flera olika herrgårdar funnits i nejden och därför finns det släktgravar på begravningsplatsen.

Pikis kyrkogård har en areal på 2,7 hektar. I hjältegravarna vilar 28 stupade. På begravningsplatsen finns cirka 650 kistgravar. Begravningsplatsens lilla minneslund ligger norr om kyrkan. Namnen på de avlidna som fått sitt sista vilorum i minneslunden har förevigats i stenmuren kring kyrkogården.

På berget norr om kyrkan står en klockstapel i trä från år 1810. Klockstapeln har ritats av arkitekt P.W. Palmroth.

Koroinens begravningsplats i Pikis

Koroinens begravningsplats i Pikis intill den gamla begravningsplatsen invigdes år 2006. Den har ritats av arkitekten Bey Heng. Den nya begravningsplatsen har en areal på 1,1 hektar och plats för 900 kistgravar och närmare 400 urnegravar. I minneslunden finns både platser för urnor och ett område där man kan strö ut aska. På begravningsplatsen finns också ett gravkvarter för konfessionslösa.

På Koroinens begravningsplats i Pikis finns också en geogömmaÖppna länk i ny flik.

Parkering
Handikapp

Lokaler och platser i närheten

Pikis kyrka