Änglabilder

Tycker du om att rita, måla eller teckna? Hurdan änglabild tycker du skulle passa en 2-åring? Eller hurdan änglabild kunde tilltala en 10-åring? Hur tror du en ängel ser ut?

Vi skulle behöva nya bilder på änglar och efterlyser nu alla intresserade, oberoende av ålder, att rita änglar. Bilderna kommer att användas till tryckta kort (A5 storlek), broschyrer och på sociala medier. Bilderna kommer att användas i verksamhet för barn i åldern 0-10 år. Det får finnas även annat som passar till barn, som t.ex. nalle, med på bilderna. Tekniken och storleken är fri, vi kommer att förstora/-minska på bilderna enligt behov. Det kan också vara bilder som kan användas som färgläggningsbilder. Vi kommer att publicera namn på konstnären alltid när bilder används (förutom om man vill neka det) och konstnären ger oss alla rättigheter att använda bilderna fritt. Vi förbehåller rätten att välja vilka bilder vi använder.

Skicka bilderna till: Åbo svenska församling, Auragatan 18, 20100 Åbo och märk kuvertet med ”Änglabild”. Med bilden behöver du skicka ett skilt papper med ditt namn, ålder, adress, telefonnummer och mejladress. Du får skicka en eller flera bilder. Skicka bilderna senast 31.12.2021. 

Vid frågor kan du kontakta janna.koivunen@evl.fi 
 

bild på olika ritade änglar
en keramikängel sittande på ett bord, svart bakgrund