Reglementen och instruktioner

Församlingsrådets reglemente (öppnas i en pdf-fil som inte är helt tillgänglig)

Skriftskolans reglemente (öppnas i en pdf-fil som inte är helt tillgänglig)

Diakonins intruktion (öppnas i en pdf-fil som inte är helt tillgänglig)

Missionens intruktion (öppnas i en pdf-fil som inte är helt tillgänglig)

 

ordförandeklubban liggandes på bordet på några papper.

Tag kontakt

kyrkoherde
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO