Ofta ställda frågor om vigseln

När får jag reda på kontaktuppgifterna till vigselprästen och kantorn?

Kontaktuppgifterna skickas per e-post cirka två månader före vigseln.

Kan jag påverka valet av präst och kantor?

Vid bokningen får man framlägga önskemål om prästen, men det kan inte garanteras att de kan tillmötesgås.

Måste båda parterna i brudparet höra till kyrkan?

För kyrklig vigsel krävs att båda parterna är skriftskolgångna medlemmar i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Den ena av dem som ska vigas kan också tillhöra ett annat kristet trossamfund. Sådana trossamfund är bl.a.

  • Ortodoxa kyrkan i Finland
  • Katolska kyrkan i Finland
  • Pingstförsamlingarna 
  • Finlands Adventkyrka
  • Frikyrkan i Finland
  • Baptistkyrkan i Finland

Om de ovan nämnda villkoren inte uppfylls, kan äktenskapet inte ingås i kyrkan. Då måste äktenskapet ingås hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Kan äktenskapet för ett par som vigts civilt välsignas i kyrkan?

Om minst den ena av makarna är medlem i den evangelisk-lutherska kyrkan kan man ordna en kyrklig välsignelse av äktenskapet. Förrättningen liknar en vigselceremoni, men är inte en juridisk handling.

Läs mer om välsignelse av äktenskap

Kostnaderna för vigselförrättningen?

För medlemmar i Åbo och S:t Karins församlingar är vigselakten i kyrkan kostnadsfri. För medlemmar i andra församlingar uppbärs en avgift på 120 euro för användningen av kyrkan.

Se sidan om bröllopsbokningar för närmare information om kostnaderna.