Välsignelse av äktenskap

Man kan begära välsignelse enligt den evangelisk-lutherska traditionen av äktenskap som ingås vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Förrättningen påminner om en kyrklig vigsel.

Den största skillnaden jämfört med en kyrklig vigsel är frågornas formulering. Det finns inte heller någon ringbön eller några ringlöften i formuläret för välsignelse av äktenskap. Utbytet av ringar anses vara en del av vigselceremonin.

Välsignelse av äktenskap är vanligt när en av makarna inte är medlem i en kristen kyrka eller vid ett internationellt äktenskap, dvs. när en av makarna är utlänning.

Välsignelse av äktenskap kan utföras av vilken finländsk evangelisk-luthersk präst som helst var som helst i världen, eftersom välsignelsen av ett äktenskap inte är en juridisk händelse. Ett intyg om välsignelse av äktenskap kan utfärdas till de personer som ska välsignas.

Välsignelsen av äktenskapet kan äga rum i en kyrka, ett kapell eller någon annan lämplig plats. Du kan bekanta dig med kyrkorna i Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet här. 

I valet av musik bör man ta hänsyn till förrättningens gudstjänstkaraktär. Liksom vid en vigsel bör det ingå minst en psalm eller bröllopssång i välsignelsen av äktenskapet. Musikvalet för förrättningen överenskoms med kantorn.

Formuläret för välsignelse av äktenskapet

Förrättningen tar i genomsnitt 30 minuter i anspråk

 • Inledningsmusik
 • Inledande välsignelse
 • Inledningsord
 • (En psalm, valfri)
 • Bön
 • Bibelläsning
 • Prästens tal till dem som ska välsignas
 • Välsignelse:
  Frågor
  Makarna välsignas
 • (En psalm, valfri)
 • Gemensam förbön
 • Fader vår
 • Välsignelse och avsked
 • Avslutningsmusik

Bönestund på årsdagen av bröllopet

En bönestund kan hållas på årsdagen av vigseln eller vid någon annan tidpunkt om paret så önskar. Den leds av en präst, någon annan församlingsanställd eller en församlingsmedlem. Bönestunden kan också firas i familjekretsen. Lämpliga platser för en bönestund är till exempel en kyrka, ett kapell eller hemmet.

Vid bönestunden tackar man för det gemensamma livet och ber om välsignelse för de kommande åren. Den kan även hållas efter en kris som påverkat paret, för att stärka deras engagemang. Man firar också ofta en bönestund på en märkesdag i äktenskapet, t.ex. på silver- eller guldbröllopsdagen. Den kan firas inom familjen eller med en större grupp.

Bönestundens uppbyggnad

 • En psalm eller bröllopssång
 • Inledningsord
 • En psalm
 • Bibelläsning
 • Bön
 • Välsignelse