Vigselförrättningens förlopp

Det finns en mängd olika alternativ för att genomföra vigselformuläret och man bekantar sig i förväg med dem tillsammans med prästen. Till vigselförrättningen hör alltid bibelläsning, ett tal, frågor, att makarna förklaras som gifta makar, böner, psalmer och musik.

Ett enkelt formulär kan se ut så här: 

 1. Preludium eller en psalm
 2. Inledande välsignelse
 3. Bön
 4. Bibelläsning
 5. Tal
 6. Frågor
 7. Ringbön (och ringlöfte)
  Exempel på ett ringlöfte: "Jag älskar dig, NN. Jag vill dela glädjeämnen och sorger med dig och vara dig trogen tills döden skiljer oss åt."
 8. Stadfästelse och välsignande av äktenskapet
 9. Psalm eller musikframträdande
 10. Förbön
 11. Fader vår-bönen
 12. Herrens välsignelse
 13. (Psalm)
 14. Det överräcks eller sänds en bibel
 15. Avslutningsmusik

Förbönen och bibeltexterna kan läsas av till exempel brudparets föräldrar, vänner, syskon och faddrar.

Brudparet behöver inte vara nervösa inför vigseln eller komma ihåg alla dess detaljer utantill. Vid vigseldiskussionerna kan man komma överens med prästen om tecken under vigselförrättningens gång för att påminna paret exempelvis om att knäböja eller vända sig mot kyrksalen.

Brudmässa

Vigseln kan förrättas även som en brudmässa. Den är en gudstjänst, i vilken det också ingår att begå nattvard. Brudparet och bröllopsgästerna deltar i nattvarden. Det lönar sig att avtala om brudmässan redan vid bokningen av kyrkan, för den kräver en längre vigselbokning av normalt.

Prästen och brudparet träffas före vigseln

Brudparet träffar prästen före vigseln. Träffen kallas förrättningssamtal eller vigselsamtal. 

Träffen har många syften

I vigselsamtalet diskuterar man med prästen om äktenskapets betydelse, vigselns förlopp och detaljerna i vigselformuläret. Vigselformulären innefattar alternativa avsnitt och man fattar beslut om dem under diskussionen. Samtidigt väljer man de bibelställen som ska ingå i vigseln. Det är viktigt för vigselförrättaren att lära känna brudparet, så att vigselförrättningen ska bli en personlig och varm tillställning.  

I samband med diskussionen ifylls preliminärt även blanketten för meddelande om vigsel. Under diskussionen kan man tillsammans med prästen dryfta exempelvis valet av efternamn.

Blankett för meddelande om vigsel

Prästen anmäler vigseln till befolkningsdatasystemet med blanketten för meddelande om vigsel. Blanketten fylls i preliminärt i samband med vigselsamtalen. Den undertecknas av prästen efter vigseln. Blanketten för meddelande om vigsel innefattar ett intyg över utförd hindersprövning. Blanketten för meddelande om vigsel innehåller en eventuell ändring av efternamnet och namnen på två vuxna vittnen. Vittnen kan till exempel vara släktingar eller vänner till brudparet som också är närvarande vid vigseln.

Mer information om bröllopstraditionerna på evangelisk-lutherska kyrkans i Finland webbplats.Öppna länk i ny flik