Våren 2020 i Åbo svenska församling

Hur Corona-viruset påverkar oss i Åbo svenska församling 

Vi strävar att efter bästa förmåga bära vårt ansvar under dessa ovanliga förhållanden och förhindra spridningen av viruset. Därför har vi lagt ner den regelbundna veckoverksamheten tills vidare, vilket innebär att de flesta tillfällen inhiberats för resten av vårterminen. 

Förrättningar (dop, vigslar och jordfästningar) sköts enligt överenskommelse, men max 10 personer får närvara. Gudstjänster kan vi inte fira med en församling närvarande, utan gudstjänsterna firas endast med präst och kantor. Gudstjänsterna bandas/streamas och sänds så att man kan se och höra dem hemifrån.

Predikogudstjänsten kan ses på www.virtuaalikirkko.fi

Nya sändningar ser man högst uppe på sidan. Då sändningen ska börja, klicka på Turun tuomiokirkko (Åbo domkyrka) då du vill se Åbo svenska församlings gudstjänst. Evenemang som blivit sända tidigare hittar du längre ner på sidan.

Psalmboken på nätet hittar du via http://notes.evl.fi/Psalmbok.nsf/framsidan?OpenPage

Församligens anställda sköter sitt arbete hemifrån i den mån det är möjligt. Dem kan man frimodigt kontakta både i glädje och sorg precis som förut, men vi försöker minimera fysisk kontakt. En pratstund kan alltid ordnas. 

Om du vill ta emot nattvard under den här tiden kan du när som helst kontakta någon av församlingens präster. Prästen kan om möjligt t.ex. besöka dig i ditt hem.

De anställda kan nås per telefon eller e-post.  
Diakonimottagningen: 040-3417460 
Kyrkoherden: 040-3417466 

Övriga kontaktuppgifterna finns här: https://www.abosvenskaforsamling.fi/kontakt
 
Församlingslivet fortsätter också virtuellt på Facebook. Hoppas vi kan hålla ihop och hålla kontakt. 

Må Herren välsigna oss rikligen!  

Informationen uppdateras an efter som situationen kräver det. 
 

 

Gudstjänster via Virtuaalikirkko

Predikogudstjänsten kan ses på www.virtuaalikirkko.fi

Nya sändningar ser man högst uppe på sidan. Då sändningen ska börja, klicka på Turun tuomiokirkko (Åbo domkyrka) då du vill se Åbo svenska församlings gudstjänst. Evenemang som blivit sända tidigare hittar du längre ner på sidan.


Psalmboken på nätet hittar du via http://notes.evl.fi/Psalmbok.nsf/framsidan?OpenPage

YouTube-video

Påskkalendern vi följer i morgonandakterna på församlingens Facebook-sida.
Påskkalendern vi följer i morgonandakterna på församlingens Facebook-sida.

Samtalspromenad


Kanske du har något du vill prata om? Kanske du bara känner dig lite ensam? Då kan en promenad vara ett bra sätt att umgås på i dessa tider. (Men avstånd på ett par meter är bra också utomhus!)

Möjlighet till enskild nattvard


När vi inte samlas till gudstjänst på vanligt sätt kan det kännas särskilt viktigt att få del av nattvarden. Gemenskapen i brödet och vinet överbrygger fysiska avstånd. Vill du ta emot nattvard kan du kontakta någon av församlingens präster. Vi kan – om möjligt – t.ex. besöka dig i ditt hem och fira en enkel nattvardsmåltid tillsammans.


Kontaktuppgifter till präster, diakoner och andra hittar du här: https://www.abosvenskaforsamling.fi/kontakt