Träff för ensamstående föräldrar med barn

lö 5.1 kl. 15.00 - kl. 17.00

Aurelia

Julfest

I gruppen kan man träffa människor i samma eller liknande livssituation och dela erfarenheter. Vi äter tillsammans och barnen har skilt program medan de vuxna samtalar om frågor i anslutning till familj och föräldraskap.

Anmälningar senast tisdagen innan träffen till Gunilla Lundkvist gunilla.lundkvist@evl.fi eller 040-3417468

 

 

 


tf. diakoniarbetare
Åbo svenska församling
040 341 7460
Aurelia, Auragatan 18
20100 ÅBO

Se också

on 20.3 kl. 10.00 -12.00

Papinholma församlingshem

Familjecafé

En stunds fri samvaro för barn och vuxna.
on 20.3 kl. 10.30

Kvartersklubben, Henriksgatan 8

Anhörigvårdarcafé

För dig som är närståendevårdare eller tar hand om någon anhörig hemma ordnar församlingen i samarbete med Folkhälsan och Åbonejdens Alzheimerförening rf. ett anhörigcafé.
on 20.3 kl. 13.30 -15.30

Aurelia

Barnhålan

Barnhålan är för dig som är i åk 3-6