Gudstjänstgruppens möte

sö 10.2 kl. 15.00

S:t Karins kyrka och församlingscentrum

Vi samlas för att planera söndagens mässa

Gudstjänstgrupp 7


Arrangör

Åbo svenska församling

tf. församlingspastor
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO

Se också

on 27.3 kl. 18.00

Aurelia

Bönegruppen

En öppen förbönsgrupp samlas i Aurelia för att be för angelägna böneämnen och församlingens arbete.
sö 31.3 kl. 11.00

Åbo domkyrka

Gudstjänstgruppens möte

Vi samlas för att planera dagens högmässa, välkommen med!
sö 31.3 kl. 12.00

Åbo domkyrka

Högmässa med sånger från Taizé

Fjärde söndagen i fastan "Livets bröd"