Nya biskopen i Borgå stift väljs bland fyra kandidater, paneldebatt

må 11.2 kl. 18.00

auditorium Armfelt i Arken, Fabriksgatan 2, Åbo

Då tiden för kandidatnomineringen i biskopsvalet i Borgå stift gick ut på tisdag 15 januari klockan 15 hade sammanlagt fyra kandidater ställts upp. Kandidaterna i biskopsvalet är kyrkoherde, TD Harry S. Backström, direktor, TD Sixten Ekstrand, kulturjournalisten, TM Lisa Enckell och kyrkoherde, TM Bo-Göran Åstrand.

Biskopsvalets första omgång hålls 19 mars. Om ingen av kandidaterna får mer än hälften av de avgivna rösterna i den första omgången ordnas en andra valomgång 10 april mellan de kandidater som fått flest röster. Den nya biskopen tillträder 1.9.2019 och vigs till ämbetet 29.9.2019 i Borgå domkyrka.

Nuvarande biskopen Björn Vikström kommer 1 september att tillträda som universitetslärare i teologisk etik med religionsfilosofi vid Åbo Akademi.

Hälften av de röstberättigade i biskopsvalet är präster och hälften lekmän. Det finns sammanlagt ca 350 präster och lektorer i Borgå stift. Dessutom är lika många lekmän röstberättigade i valet. Sammanlagt ca 700 personer har alltså rösträtt i valet.

Lekmannaelektorerna består av stiftsfullmäktiges lekmannamedlemmar, stiftets lekmannaombud i kyrkomötet, stiftets medlem i kyrkostyrelsen, domkapitlets lagfarna assessor och domkapitlets lekmannamedlem. Församlingarnas kyrkofullmäktige och församlingsråd har valt de återstående lekmannaelektorerna.

Valpaneler i februari

Inför biskopsvalets första omgång ordnar domkapitlet i Borgå stift fyra valpaneler.

Kandidaterna möts i paneler i

  • Mariehamn 10.2 klockan 16 i Margaretagården (Måsvägen). Panelen leds av journalisten Ann-Christin Karlsson och kyrkoherde Ingemar Johansson.
  • Åbo 11.2 klockan 18 i auditorium Armfelt i Arken (Fabriksgatan 2). Panelen leds av forskare Siv Sandberg och journalisten Dan Lolax.
  • Helsingfors 12.2 klockan 18 i festsalen i G18 (Georgsgatan 18). Panelen leds av rektor Johan Bärlund.
  • Nykarleby 16.2 klockan 14 i församlingshemmet (Gustav Adolfsgatan 5). Panelen leds av journalisten Henrik Othman och forskare Gerd Snellman.


Arrangör

Turun ja Kaarinan seurakunnat, Åbo svenska församling

Se också

on 6.3 kl. 18.00

Aurelia

Vuxenskriba

För dig som är nyfiken på kyrka och tro. Och för dig som söker din plats i församlingen. Under fastan ordnar vi en samtalsgrupp som vi kallar vuxenskriba.
on 13.3 kl. 18.00

Aurelia

Vuxenskriba

För dig som är nyfiken på kyrka och tro. Och för dig som söker din plats i församlingen. Under fastan ordnar vi en samtalsgrupp som vi kallar vuxenskriba.
lö 16.3 kl. 10.25

Kahmari besöksstation för återvinning

Spara på skapelsen genom att återanvända!

Har du funderat på cirkulär ekonomi? Hur skall jag sortera för att så mycket som möjligt av råvarorna skall komma till återanvändning? Det som kanske låter krångligt blir enklare då du får se och pröva på!