Gudstjänstgruppernas nystart

sö 15.9 kl. 14.00

Aurelia

Träffen är för dig som är med i en gudstjänstgrupp, för dig som vill komma med i en gudstjänstgrupp och för dig som är nyfiken på vad en gudstjänstgrupp gör.

I Åbo svenska församling bygger vi församling tillsammans. Under söndagens högmässor delar vi på glädjen att tjänstgöra i gudstjänsten. Vi har gudstjänstgrupper som träffas en timme före högmässan börjar för att planera, förbereda och genomföra gudstjänsten. Kanske du vill vara med i en gudstjänstgrupp? Anmäl dig till Mia Bäck (mia.back@evl.fi) och kom med på vår nystart söndagen den 15.9 efter högmässan i Aurelia (vån 3). Vi bjuder på kyrklunch!


kyrkoherde
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO

skriftskolan

Se också

on 20.11 kl. 18.00

Aurelia

Bönegruppen

En öppen förbönsgrupp samlas i Aurelia för att be för angelägna böneämnen och församlingens arbete.
sö 24.11 kl. 11.00

Aurelia

Gudstjänstgruppens möte

Vi samlas för att planera söndagens högmässa
sö 24.11 kl. 12.00

Aurelia

Högmässa och missionslunch

Domsöndagen "Kristus, Herre över allting"