Gudstjänstgruppens möte

sö 22.9 kl. 11.00

Åbo domkyrka

Vi samlas för att planera söndagens högmässa

Grupp: JONA


Arrangör

Åbo svenska församling

kyrkoherde
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO

skriftskolan

Se också

on 16.10 kl. 18.00

Aurelia

Bönegruppen

En öppen förbönsgrupp samlas i Aurelia för att be för angelägna böneämnen och församlingens arbete.
sö 20.10 kl. 11.00

Åbo domkyrka

Gudstjänstgruppens möte

Vi samlas för att planera söndagens högmässa
sö 20.10 kl. 12.00

Åbo domkyrka

Högmässa

Nittionde söndagen efter pingst "Det dubbla kärleksbudet"