Högmässa

sö 6.10 kl. 12.00

Åbo domkyrka

Sjuttonde söndagen efter pingst "Jesus ger liv"

Johan Brandt t. Grevnäs (pred), Bäck (lit), Lempa. Åbo Damkör (dir. Larissa Krook) och gudstjänstgrupp SEFANJA medverkar.

Barnhörna. Kyrkkaffe.


Arrangör

Åbo svenska församling

Se också

sö 20.10 kl. 11.00

Åbo domkyrka

Gudstjänstgruppens möte

Vi samlas för att planera söndagens högmässa
sö 20.10 kl. 12.00

Åbo domkyrka

Högmässa

Nittionde söndagen efter pingst "Det dubbla kärleksbudet"
sö 20.10 kl. 16.30

Brahegatan 9, Åbo

Bibelstudier med Patrik Hagman

Under ett antal söndageftermiddagar i höst bjuder Patrik in till bibelstudier kring Hebreerbrevet.