Högmässa

sö 3.11 kl. 12.00

Åbo domkyrka

Tjugoförsta söndagen efter pingst "Jesu sändebud"

Eetu Kejonen (pred), Audas (lit), Lempa. Gudstjänstgrupp RUT medverkar.

Barnhörna. Kyrkkaffe.


Arrangör

Åbo svenska församling

Se också

to 14.11 kl. 11.00

Aurelia

Knattekyrka

En kort andakt för barn och föräldrar
sö 17.11 kl. 11.00

Åbo domkyrka

Gudstjänstgruppens möte

Vi samlas för att planera söndagens högmässa
sö 17.11 kl. 12.00

Åbo domkyrka

Högmässa

Uppbrottets söndag "Vaka!"