Högmässa

sö 3.11 kl. 12.00

Åbo domkyrka

Tjugoförsta söndagen efter pingst "Jesu sändebud"

Eetu Kejonen (pred), Audas (lit), Danielsson, Lempa. Gudstjänstgrupp RUT medverkar.

Barnhörna. Kyrkkaffe.


Arrangör

Åbo svenska församling

Se också

on 18.9 kl. 18.00

Aurelia

Bönegruppen

En öppen förbönsgrupp samlas i Aurelia för att be för angelägna böneämnen och församlingens arbete.
sö 22.9 kl. 11.00

Åbo domkyrka

Gudstjänstgruppens möte

Vi samlas för att planera söndagens högmässa
sö 22.9 kl. 12.00

Åbo domkyrka

Högmässa

Femtonde söndagen efter pingst "Tacksamhet"