Gudstjänstgruppens möte

sö 10.11 kl. 11.00

Åbo domkyrka

Vi samlas för att planera söndagens högmässa

Grupp: MARTHA


Arrangör

Åbo svenska församling

kyrkoherde
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO

skriftskolan

Se också

on 20.11 kl. 18.00

Aurelia

Bönegruppen

En öppen förbönsgrupp samlas i Aurelia för att be för angelägna böneämnen och församlingens arbete.
sö 24.11 kl. 11.00

Aurelia

Gudstjänstgruppens möte

Vi samlas för att planera söndagens högmässa
sö 24.11 kl. 12.00

Aurelia

Högmässa och missionslunch

Domsöndagen "Kristus, Herre över allting"