Festhögmässa

sö 1.12 kl. 12.00

Åbo domkyrka

Första söndagen i advent "Din konung kommer i ödmjukhet"

Första adventsfest för hela familjen

Söndagen den 1.12 kl. 12 är första advent här! Vi firar det med adventsfest för liten och stor i domkyrkan.

Vi välkomnar första advent med att sjunga ”Hosianna” tillsammans. Hoppas du är där, och förutom dig är Åbo svenska församlings barnkör, dagklubbsbarn och Åbo Svenska Kyrkokör där. Församlingens hjälpledare kommer också, de deltar i evangelieprocessionen och ställer i ordning för de utgör söndagens gudstjänstgrupp.

Vi firar det nya kyrkoåret med högmässa i vilken också Maria Wikstedt (liturg), Mia Bäck (predikan), Marjo Danielsson (kantor & körledare), Tuuli Lempa (organist), Sofia Liljeström (körledare), Jånna Koivunen , Jenni Vähäkainu, Laura Kota-aho, Karolina Salo (trumpet), Sandra Herrmans (trumpet) och Andreas Skrifvars (trumpet) m.fl. medverkar. Vid sidoaltaren kan du tända ljus, be med bönestenar och möta åsnan från intåget i Jerusalem. Hjärtlig välkommen, vi ses i domkyrkan!


Arrangör

Åbo svenska församling

Se också

Tvåspråkig regnbågsmässa

arr. Regnbågskyrkan i Åbo och S:t Karins
sö 26.1 kl. 12.00

Åbo domkyrka

Högmässa med konfirmation

Tredje söndagen efter trettondagen "Jesus väcker tro"

Mässa

Tredje söndagen efter trettondagen "Jesus väcker tro"