Festhögmässa

sö 1.12 kl. 12.00

Åbo domkyrka

Första söndagen i advent "Din konung kommer i ödmjukhet"

Bäck (pred), Wikstedt (lit), Lempa. Hjälpledare, ÅSFs barnkör (dir. Sofia Liljeström) och Åbo Svenska Kyrkokör (dir. Marjo Danielsson) medverkar. 


Arrangör

Åbo svenska församling

Se också

on 16.10 kl. 18.00

Aurelia

Bönegruppen

En öppen förbönsgrupp samlas i Aurelia för att be för angelägna böneämnen och församlingens arbete.
sö 20.10 kl. 11.00

Åbo domkyrka

Gudstjänstgruppens möte

Vi samlas för att planera söndagens högmässa
sö 20.10 kl. 12.00

Åbo domkyrka

Högmässa

Nittionde söndagen efter pingst "Det dubbla kärleksbudet"