Café Orchidé

on 4.12 kl. 13.00 - on 4.12 kl. 15.00
Aurelia

Min resa till St. Petersburg, Eija Grahn berättar

Café Orchidé är öppet hus för daglediga och seniorer. Vi samlas under ledning av en medarbetare. Träffarna inleds med kaffeservering, sedan följer andakt och program. Vi har aktuella gäster och samtalar kring teman i anslutning till församling, tro och kultur. Välkommen med!


Arrangör

Åbo svenska församling