Café Orchidé

on 4.12 kl. 13.00 - kl. 15.00

Aurelia

Min resa till St. Petersburg, Eija Grahn berättar

Café Orchidé är öppet hus för daglediga och seniorer. Vi samlas under ledning av en medarbetare. Träffarna inleds med kaffeservering, sedan följer andakt och program. Vi har aktuella gäster och samtalar kring teman i anslutning till församling, tro och kultur. Välkommen med!


Arrangör

Åbo svenska församling

tf. diakoniarbetare
Åbo svenska församling
040 341 7460
Aurelia, Auragatan 18
20100 ÅBO

Se också

ti 10.12 kl. 18.00

Aurelia

Tyst meditation

En öppen meditationsgemenskap i Aurelias festsal
on 11.12 kl. 10.30 -12.00

Kvartersklubben, Henriksgatan 9

Anhörigcafé

För dig som är närståendevårdare eller tar hand om någon anhörig hemma.
on 11.12 kl. 13.00 -15.00

Aurelia

Café Orchidé

Julfest