Lucia-andakt

fr 13.12 kl. 17.30
Åbo domkyrka

I samarbete med Folkhälsan i Åbo

Wikstedt, Lempa. ÅSFs barnkör (dir. Sofia Liljeström) medverkar.


Arrangör

Åbo svenska församling