Gudstjänstgruppens möte

sö 15.12 kl. 11.00
Åbo domkyrka

Vi samlas för att planera söndagens högmässa

Grupp: JONA


Arrangör

Åbo svenska församling

kyrkoherde
Åbo svenska församling

tjänstledig