Vesper

on 8.1 kl. 18.30
Åbo domkyrka

I samarbete med Domkapilet i Borgå Stift

Wikstedt, Abrahamsson, Danielsson.


Arrangör

Åbo svenska församling