Café Orchidé

on 15.1 kl. 13.00 – 15.00

Aurelia

Hur mår de kristna minoriteterna i norra Thailand? gäster missionärer Riikka-Maria och Tomas Kolkka

Café Orchidé är öppet hus för daglediga och seniorer. Vi samlas under ledning av en medarbetare. Träffarna inleds med kaffe sedan följer andakt och program. Vi har aktuella gäster och samtalar kring teman i anslutning till tro, kultur och församling. Välkommen med! 

  • Ons. kl. 13-15, Aurelia (1.vån). 

  • Vuxna Vuxna


Arrangör

Åbo svenska församling