Gudstjänstgruppens möte

sö 2.2 kl. 11.00
Åbo domkyrka

Vi planerar dagens högmässa.

Grupp: Jona


Arrangör

Åbo svenska församling

Tag kontakt

församlingspastor och studentkaplan
Åbo svenska församling

tjänstledig