Gudstjänstgruppens möte

sö 2.2 kl. 11.00
Åbo domkyrka

Vi planerar dagens högmässa.

Grupp: Jona


Arrangör

Åbo svenska församling

tf. församlingspastor
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 Åbo

arbetar deltid