Högmässa och skribainfo

sö 2.2 kl. 12.00

Åbo domkyrka

Kyndelsmässodagen "Kristus, utstrålningen av Guds härlighet"

Wikstedt (pred), Liljeström (lit), Danielsson. Barnhörna. Kyrkkaffe. Gudstjänstgrupp Jona medverkar.

Alla barn som döpts under år 2019 inbjuds tillsammans med familj och faddrar till mässan. De som har ett doplöv i dopträdet får ta hem det efter mässan.

Skribainfo för blivande konfirmander och deras föräldrar efter högmässan.


Arrangör

Åbo svenska församling